fioletowa

Fiolet od zawsze kojarzył się ze stałością, autorytetem, uduchowieniem i wyniosłością. Jednak jest to kolor o dość niejednoznacznej symbolice. Budzi konotacje ze śmiercią, ale także wolnością i indywidualnością. Bliska mu jest purpura kardynalska czyli kolor głęboko religijny, używany w liturgii gdzie symbolizuje mękę Chrystusa.1.

Największą płaszczyznę tej pracy tworzą plamy w różnych odcieniach fioletu, od ciepłych po zimne. Kształt bryły dominują linie ukośne, wynikające z podziału boku na trzy części. które uwzględnione są w warstwie malarskiej. Jeden z boków „obrasta” stopniowo grubymi warstwami nasyconego, zimnego fioletu zbliżającego się do czerni. Pozostałe boki są gładkie, jednolite a kolor nakładany był cienko, tak by biel podkładu pozostawała wyczuwalna.

1. W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, 1990, s. 93-94.