o projekcie

Malarstwo w przestrzeni. Seria polichromowanych brył. Epilog.

Projekt zakłada udostępnienie w sieci realizowanych nieprzerwanie od 2015 roku
przestrzennych obrazów malarskich, wykonanych techniką mieszaną na
samodzielnie skonstruowanych bryłach. Seria do tej pory nie była należycie
eksponowana w przestrzeni galerii i dostępna szerokiej publiczności, a pandemia
stawia pod znakiem zapytania zaplanowane na ten rok wystawy. Projekt
zakłada stworzenie dokumentacji, która dopełniać będzie fizycznie istniejące
dzieła, a w przyszłości (z uwagi na nietrwałość prac) stanie się ich jedynym
reprezentantem. Za pomocą stworzonych filmów, sesji fotograficznych brył czy
katalogu pdf, chcę umożliwić odbiór dzieł w internecie a także merytorycznie go
przybliżyć. Projekt zakłada też regularną fotorelację z unicestwienia przez siły
natury jednej z brył. Pojęcie przestrzeni badane przeze mnie w pracy malarskiej
chciałabym rozszerzyć o przestrzeń wirtualną, która w chwili obecnej staje się
jedynym bezpiecznym miejscem kontaktów międzyludzkich i wymiany myśli.